top of page

Aktuálne sadzby platné od 1.3.2024

Denná sadzba do 8 hodín 150,- EUR
/každá ďalšia začatá hodina 15,- EUR/

Sadzba na 1-4 hodiny 100,- EUR


Cestovné náhrady pri ceste mimo SR 2024


 

bottom of page